Cơ cấu tổ chức xã Kỳ Giang
loading...
11:06 06/03/2020

THÔNG TIN

Hệ thống chính trị UBND xã Kỳ Giang

TT

Hộ tên

Chức vụ

Số ĐT

I

Đảng ủy xã Kỳ Giang

1

Đinh Ngọc Viết

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0988650314

2

Hoàng Hậu Hải

Phó bí thư Đảng ủy

0963829691

3

Phan Thị Thanh Xuân

Văn phòng Đảng ủy

0979997944

II

Hội đồng nhân dân xã Kỳ Giang

1

Đinh Ngọc Viết

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0988650314

2

Đồng Thị Lạc

UV BTV Đảng ủy,  P chủ tịch HĐND xã

0973573279

III

Uỷ ban nhân dân xã Kỳ Giang

1

Nguyễn Tiến Nghị

PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

0985380405

2

Nguyễn Đình Kế

UV BCH, Phó chủ tịch UBND xã

09853804059

3

Hoàng Văn Hạnh

Trưởng công an xã

0978756187

4

Nguyễn Quang Ánh

BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Quân sự xã

01698332280

6

Nguyễn Văn Thanh

Công chức địa chính xã

0963860788

7

Nguyễn Tiến Thị

Công chức Tư pháp xã

0945005496

8

Phan Thị Phước Mỹ

Công chức kế toán xã

0973648290

9

Nguyễn Duy Phiên

Trưởng ban tài chính xã

01698302799

11

Đinh Công Đệ

Công chức Văn hóa xã

0945078003

12

Lê Quang Phúc

BCH Đảng ủy, Công chức VH-XH

0967088399

13

Nguyễn Thị Diễn

Văn phòng HĐND- UBND xã

01668150966

IV

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

1

Bùi Đức Trung

UV BCH đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã

0915029854

2

Nguyễn Huy Sở

Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, CT Hội NCT

0988171306

3

Phan Thị Lý

BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã

0972105222

4

Nguyễn Thị Minh Luyến

BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

0967184539

5

Nguyễn Thành Tiến

BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn TN xã

0978820417

1. Địa chỉ  trung tâm hành chính UBND xã:

Thôn Tân Giang - xã Kỳ Giang - huyện Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh

2. Địa chỉ Gmail:  ubkygiang.ka@hatinh.gov.vn

Ý kiến bạn đọc