Xã Kỳ Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.
loading...
07:58 08/07/2020

C hiều ngày 10 tháng 7 năm 2020; UBND – Hội nông dân xã Kỳ Giang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.

Về tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Hoan – Trưởng phòng Nội vụ; Đồng chí Đinh Ngọc Viết - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Trưởng phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ cốt cán thôn, trạm y tế, trường học, BCH, chi hội trưởng nông dân, các tập thể, cá nhân điển hình tiên  tiến và người lao động sản xuất kinh doanh giỏi.

Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất ”; cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Kỳ Giang đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” , T oàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” “ Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”... , tích cực trong lao động, sản xuất và khắc phục mọi khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, đạt được các kế hoạch đề ra, kinh tế - xã hội tăng trưởng, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Viết bí thư đảng ủy biểu dương các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội xã nhà. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức vị trí vai trò thi đua và công tác khen thưởng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Những nội dung của phong trào thi đua  phải được triển khai thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ và chương trình công tác của địa phương.

Tại hội nghị UBND, Hội nông dân xã đã biểu dương 3 tập thể và 25 Cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền xã đồng chí Hoàng Hậu Hải – Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã phát động thi đua kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị thôn xóm phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, khắc phục những khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng thành công xã khu dân cư kiểu mẫu./.

Phan Thị Lý

Ý kiến bạn đọc