Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
64/BC-UBND Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
65/UBND Về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone
64/UBND Về việc tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
55/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (đối với bà Sử Thị Vỹ)
56/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020
56/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020
58/UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
55/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
58/UBND Về việc tuyên truyền phòng,chống dịch Covid-19
57/UBND Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 02-BC/ĐU Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 07 triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
Số 01-TB/BCĐ Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19
Số 05-QĐ/ĐU Quyết định Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 2443/QĐ-UBND, ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn xã Kỳ Giang
Số 09-QĐ/ĐU QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện an toàn làm chủ xã Kỳ Giang, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 04-QĐ/ĐU Quyết định Về việc kiện toàn các đoàn công tác để lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát toàn diện các thôn, đơn vị trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2020-2025
Số 03-QĐ/ĐU Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững xã Kỳ Giang giai đoạn 2020-2025
11-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh covid 19
94/QĐ-UBND Quyết định phân công cán bộ, công chức xã phụ trách hồ sơ tiêu chí nông thôn mới năm 2020
34/QD-UBND Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra “Tháng hành động an toàn thực phẩm”năm 2020
23/UBND V/v đôn đốc thực hiện hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân năm 2020
16/KH-UBND Kế hoạch tham gia Liên hoan các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ - Tĩnh huyện Kỳ Anh năm 2020
01/ĐA-UBND Đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2020
25/TB-UBND Thông báo phân công lịch trực cơ quan dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2020
24/TB-UBND-BCĐ Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
19/TB-UBND Thông báo về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5/2020