Kết quả
RSS

Thôn Tân Khê quyết tâm hoàn thành các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019

Nhân dân 7 thôn tích cực ra quân vệ sinh môi trường

Nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới được các thôn thực hiện trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh đất nước

Kỳ Giang quyết tâm thực hiện tốt tháng cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2018

Nhân dân toàn xã tích cực xây dựng NTM nhân hưởng ứng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)

Kỳ Giang về đích nông thôn mới trước một năm theo kế hoạch của UBND tỉnh giao

Đoàn kiểm tra, thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh thẩm định kết quả xây dựng nông mới tại xã Kỳ Giang

Kỳ Giang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình