Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã tiến hành kiểm tra làm việc với các thôn đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020
loading...
17:39 16/02/2020

Trong các ngày 14,15 tháng 02 năm 2020, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gai xây dựng NTM xã Kỳ Giang tiến hành kiểm tra, làm việc với 2 thôn Tân Thành, Tân Giang. Đây là 2 trong 3 thôn đăng ký xây dựng đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020.

Tham dự đoàn kiểm tra cùng Ban chỉ đạo xã có đồng chí Nguyễn Minh Diễn – Phó Chánh thanh tra nhà nước huyện cùng các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã theo Quyết định 1447-QĐ/HU của Ban Thường vụ huyện ủy.

Chương trình làm việc với các thôn được chia làm 2 phần:

Phần 1: Các đồng chí đoàn công tác huyện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo xã và thành viên Ban phát triển thôn chia làm các đoàn kiểm tra thực tế quá trình xây dựng KDC kiểu mẫu của các thôn.

Phần 2: Các thành phần tập trung về tại nhà văn hóa thôn nghe đại diện thôn báo cáo kết quả thực hiện trong những tháng đầu năm. Đại diện các đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra thực tế ở thôn (chủ yếu tập trung vào 6 tiêu chí: Nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào xanh; môi trường, giao thông và Nhà văn hóa và khu thể thao thôn) và các ý kiến của các thành phần tham gia buổi làm việc. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của cán bộ huyện chỉ đạo xã và kết luận của đồng chí Trưởng đoàn.

Qua quá trình kiểm tra, làm việc Ban chỉ đạo xã đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ và nhân dân các thôn trong những năm qua và 02 tháng đầu năm 2020. Hầu hết các thôn đã đạt được từ 5 đến 7 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đã đạt được từ 50% trở lên. Bên cạnh những kết quả đạt được các thôn còn có những hạn chế cần khắc phục như: Vườn hộ, công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, hàng rào xanh, đường giao thông…

Kết luận các buổi làm việc với các thôn đại diện BCD xã đã tổng hợp lại các ý kiến của các thành phần tham gia đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, phần việc cần thực hiện trong những tháng tới. Yêu cầu Ban phát triển thôn xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để thực hiện theo từng phần việc, theo lịch hàng tuần, hàng tháng. Cần ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng là cải tạo vườn tập, chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh, các công trình chăn nuôi, vệ sinh môi trường…

Ban chỉ đạo xã giao nhiệm vụ cho 02 thôn hoàn thành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trước ngày 30/4/2020, để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tác giả: Đinh Công Đệ

Ý kiến bạn đọc