Kỳ giang nghiệm thu mô hình phát triển sản xuất 6 tháng cuối năm 2019
loading...
15:58 24/12/2019

Đoàn kiểm tra huyện Kỳ anh tổ chức đánh giá, nghiệm thu mô hình phát triển sản xuất theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho 03 mô hình trông nấm và 18 mô hình vườn mẫu trên địa bàn xã

Tác giả: Trần Thị Thuận

Ý kiến bạn đọc