NHIỀU CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG THÁNG 9 “THÁNG CAO ĐIỂM” XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
loading...
08:31 10/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/BCĐ, ngày 28/8/2020 của BCĐ xây dựng NTM xã Kỳ Giang về việc phát động tháng 9 “Tháng cao điểm” xây dựng nông thôn mới.

Từ những ngày đầu tháng tất cả 7/7 thôn đã tiến hành họp nhân dân và triển khai các công trình, phần việc hưởng ứng. Cụ thể:

- Xã tiến hành nâng cấp tuyến đường trục xã từ Quốc lộ 1A đi Tân Phan bằng nhựa cacbon tổng hợp;

- Thôn Tân Thành tiến hành vệ sinh đường trục thôn, cải tạo các công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, chỉnh trang vườn hộ.

- Thôn Tân Phong ra quân xây dựng 600m kênh mương nội đồng.

- Thôn Tân Phan đổ 25m đường ngõ xóm; xây dựng khuôn viên Khu thể thao và bồn cây xanh đường trục thôn; cải tạo các công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, chỉnh trang vườn hộ.

- Thôn Tân Giang xây dựng hoàn thiện các công trình phụ trợ và hàng rào khuôn viên trung tâm văn hóa thôn; cải tạo các công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, chỉnh trang vườn hộ.

- Thôn Tân Khê tiến hành san mặt bằng 300m đường nội đồng và ra quân phong quang vệ sinh đường làng ngõ xóm.

- Thôn Tân Đình triển khai xây dựng 30m mương nội đồng

- Thôn Tân Thắng xây dựng 100m đường ngõ xóm và 520m kênh mương nội đồng.

Trong những ngày tiếp theo của tháng cao điểm các thôn tiếp tục triển khai xây dựng các công trình theo kế hoạch đề ra.

Với khí thế và quyết tâm các thôn phấn đấu hoàn thành các nội dụng phần việc theo Quyết định số 16-QĐ/UBND ngày 3/3/2020 của Ủy ban nhân dân xã về việc giao chỉ tiêu định hướng các thôn hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2020, góp phần đưa xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020./.

Công Đệ

Ý kiến bạn đọc