BÀI TUYÊN TRUYỀN Toàn dân chung sức nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao năm 2020
loading...
09:36 30/03/2020

Thưa toàn thể nhân dân!

Xã Kỳ Giang là trung tâm kinh tế chính trị xã hội của huyện Kỳ Anh, là xã đi đầu trong mọi lĩnh vực, như phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh chính trị và an toàn xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng. Trình độ dân dân trí phát triển đồng đều, luôn tiếp thu những sự phát triển tiến bộ của xã hội, vận dụng sáng tạo trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương giàu đẹp, từ kết quả đó xã đã  đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, và đã có 4 đơn vị đạt danh hiệu thôn kiểu mẫu trong năm 2017 và năm 2019. Với những truyền thống quý báu đó. Đảng bộ và nhân dân Kỳ Giang không ngừng tiếp tục đẩy mạnh và phát triển đi lên.

Đảng Ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MT tổ quốc và sự đồng thuận của nhân dân xã Kỳ Giang được sự chỉ đạo của Huyện Kỳ Anh lấy xã Kỳ Giang để xây dựng xã nông thôm mới nâng cao trong năm 2020. Xã kiểu mẫu đến năm 2025

Thực hiện được nghị quyết của Đảng bộ - HĐND đã đề ra đạt kết quả tốt, mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể,  xã Kỳ Giang phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là . Mỗi người dân hãy không ngừng ra sức học tập để nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn,kỹ năng nghề nghiệp, đảm bảo có năng lực thực sự trong công việc để nâng cao năng xuất, hiệu quả của lao động và công tác; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, dòng tộc, yêu con người; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” để nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, đoàn kết, nghĩa tình, tôn trọng kỷ cương, pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội để trở thành con người kiểu mẫu.

Hai là. Mỗi gia đình, dòng họ trong xã cần quan tâm giáo dục, vận động các thành viên của mình phấn đấu trở thành con người kiểu mẫu; tích cực thi đua hăng say lao động, sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng nhà cửa sân, vườn xanh, sạch, đẹp, góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao, gia đình hiếu học, gia đình hòa thuận, gia đình kiểu mẫu “ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, gương mẫu chấp hành pháp luật, có quan hệ gắn bó, mật thiết với xóm làng, cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Ba là. mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình kiểu mẫu. Thôn, xã kiểu mẫu Xây dựng và thực hiên có hiệu quả các hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của toàn xã để xã trở thành xã kiểu mẫu.

Bốn là. Các thôn, làng văn hóa trong xã thi đua khai thác tối đa tiềm năng đất đai, lao động sẵn có ở địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vân động, làm giàu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn, làng, văn hóa kiểu mẫu; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Xây dựng lộ trình, kế hoạch  chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm “ Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân,của dân làm lợi cho dân”; căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, lựa chọn những mô hình kiểu mẫu  đẹp phù hợp với địa phương, với phương châm phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Phấn đấu mỗi Thôn điều có mô hinh kiểu mẫu, như đoạn đường kiểu mẫu, tổ liên gia kiểu mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. cần ít kinh phí, phục vụ cấp bách của người dân dể làm trước; đồng thời xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu để xã trở thành xã kiễu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Năm là . Các cơ quan, đơn vị, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phấn đấu trở thành cơ quan đơn vị. các thôn triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua “ xây dựng nông thôn nâng cao và phong trào xây dựng xã kiểu mẫu”, xây dựng thôn văn minh, hiện đại; xây dựng con người kiểu mẫu; thôn, xã kiểu mẫu thường xuyên đi sâu, đi sát phong trào, toàn dân theo dõi, phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tập trung huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân , phát huy cao độ nội lực, tạo môi trường thuận lợi để thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát truyển; xác định cụ thể các khâu đột phá, những việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, phấn trở thành điểm sáng toàn diện về kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, và xây dựng hệ thống chính trị.

MƯỜI TIÊU CHÍ HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

1.Nhà ở đảm bảo theo quy định (diện tích đủ 14m2/người, đảm bảo 3 cứng: nền cứng, mái cứng, tường cứng). sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ; thực hiện tốt ba sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ);

2. Có 65% hàng rào xanh, tường rào phủ xanh;

3. Cảnh quan vệ sinh môi trường thường xuyên sạch sẽ;

4. Vườn hộ sạch có sản phẩm thu từ vườn theo mùa vụ;

5. Công trình chăn nuôi hợp vệ sinh, xây dựng hố phân có mái che và sử dụng chế phẩm sinh học;

6. Điện phải có cọc chống đỡ và đường dây sau công tơ đảm bảo (Cọc gỗ hoặc bê tông tối thiểu 3,5m-4m, đường kính tối thiểu 8-10m, day dẫn có tiết kiệm từ 2,5mm trở lên);

7. Các thành viên trong gia đình gia mua thẻ Bảo hiểm y tế;

8. Thực hiện tốt phân loại rác thải, có 3 giỏ rác để phân loại rác thải, hàng tháng đóng phí thu gom rác, tập kết rác đúng ngày, đúng nơi quy định;

9. Các Thành viên trong gia đình tham gia tích cực các nhiệm vụ nông thôn mới của tổ liên gia, chi hội và thôn huy động;

10. Gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước nội quy quy chế của thôn. Hoàn thành đầy đủ kịp thời các khoản đóng góp của xã, thôn huy động;

NĂM TIÊU CHÍ TỔ LIÊN GIA ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

1.Hệ thống đường giao thông và rãnh thoát nước trong tổ xây dựng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

2. Các tuyến đường giao thông trong tổ đảm bảo x anh – sạch – đẹp (Có hàng rào xanh, có biển bảng, có điện chiếu sáng, giá treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc);

3. Vệ sinh môi trường trong khu vực của tổ mình đảm bảo sạch sẽ.

4. Trong tổ có tinh thần đoàn kết cao, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác xây dựng nông thôn mới.

5. Có 100% các hộ gia đình trong tổ hoàn thành 10 tiêu chí nông thôn mới hộ gia đình;

Ý kiến bạn đọc