Xây dựng Nông thôn mới
RSS

Thực hiện Quyết định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 29/4/2020 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã Kỳ Giang về việc thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2020 tại các thôn Tân Thành, Tân...

Thôn Tân Khê quyết tâm hoàn thành các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019

Nhân dân 7 thôn tích cực ra quân vệ sinh môi trường

Nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới được các thôn thực hiện trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh đất nước

Kỳ Giang quyết tâm thực hiện tốt tháng cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2018